Europejski Kongres MŚP

Uczestniczyliśmy w Europejskim Kongresie MŚP. Podczas Panelu „Razem po Sukces – aktywizacja zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” w gronie ekspertów rozmawialiśmy o:

– otwieraniu się pracodawców na pracowników z niepełnosprawnością

– dobrych praktykach w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

– wartości pracy w życiu osób z niepełnosprawnością,

– ich potencjale i coraz większej roli na rynku pracy,

– współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością i pracodawców

– wsparciu PFRON kierowanym zarówno do osób z niepełnosprawnością, jak i pracodawców

Dziękujemy za zaproszenie w wydarzeniu i możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami.