Szkolenie z systemu iPRFON+

Fundacja wzięła udział w szkoleniu dla użytkowników systemu informatycznego iPFRON+ realizowanego w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  W dniu 06.12.2022 – 07.12.2022.