„Tylko tyle – szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.  


Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej, finansowanych z własnych środków.

Do udziału w projekcie zgłosić  mogą się osoby niepracujące, w wieku poprodukcyjnym, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym, wezmą udział w szkoleniu zawodowym, odbędą 2 miesięczny staż z wynagrodzeniem.

Udział w projektach jest bezpłatny. Informacji na temat warunków i zasad udziału udziela biuro Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych:

  • ul. Kościuszki 56, Będzin
  • telefon: 609 522 055

e-mail: biuro@fwzon.pl