I edycja Kongresu Biznes Odpowiedzialny Społecznie 

Serdecznie zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie” , który odbędzie się 7 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przedstawiciel naszej Fundacji weźmie udział w Panelu dyskusyjnym „Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością”

Organizatorem Kongresu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym Głosu Seniora.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw. Organizatorzy kongresu i paneliści pokażą społeczną odpowiedzialność biznesu jako bardzo cenne źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić pożądane efekty.