„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1.04.2023 r.  do: 30.11.2023 r.

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, realizuje kolejne dwa projekty z programu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Oznacza to, iż kolejne dwie osoby niepełnosprawne otrzymają pracę, dzięki projektowi. Cieszymy się tym bardziej, że dostosujemy miejsca pracy pod osoby niepełnosprawne, gdzie będzie się im łatwiej i milej pracować.

Dofinasowanie łączne w wysokości: 56 759,39 zł