„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 26.05.2023 r.  do: 30.11.2023 r.

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, realizuje kolejny projekt z programu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Oznacza to, iż kolejna osoba niepełnosprawna otrzyma pracę, dzięki projektowi. Cieszymy się tym bardziej, że jest to czwarty projekt, dzięki, któremu nasza Fundacja może się rozwijać.

Dofinasowanie łączne w wysokości: 18 518,00 zł