Staże dla osób niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, iż pod koniec września w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej, będziemy organizować staż dla Beneficjentów Caritas Archidiecezji Katowickiej w ramach projektu „Zdobądź pracę!” w ramach konkursu Działamy razem nr 1/2022 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.