Staże dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych  w ramach współpracy z Fundacją Aktywizacją, będzie organizować staż dla Beneficjentów Fundacji Aktywizacji w ramach projektu „Aktywny start” organizowanego przez Projektodawcę w ramach konkursu Działamy razem nr 1/2022 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.