Konferencji „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Przedstawiciel naszej Fundacji weźmie udział w Konferencji w panelu dyskusyjnym.  „Instytucjonalne i społeczne wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem inicjatywy jest podniesienie społecznej świadomości oraz przedstawienie pracodawcom korzyści wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie obejmuje prelekcje, wystąpienia naukowe, doradztwo personalne oraz konsultacje z pracodawcami, które mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia.

Wykłady, które odbędą się w poniedziałek 27 listopada 2023r., przybliżą problematykę rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając aspekty psychologiczne, prawne i socjologiczne oraz obszar zarządzania karierą zawodową. Bardzo ważne jest podniesienie świadomości o potrzebie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej znaczenia ich aktywizacji zawodowej. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać prelekcji prof. dr hab. Wiesława Banysia, prof. UŚ, dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, prof. UŁa oraz dr Krzysztofa Czechowskiego.

Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się aż pięć paneli dyskusyjnych poruszających zagadnienia m.in. z zakresu kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, wpływu cyfryzacji na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, aspektów prawnych zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także instytucjonalnego i społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Ich celem jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej znaczenia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dyskusje panelowe moderować będą: Sebastian Matyniak, Natalia Nowak-Trojnar, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, Agnieszka Szymczyk oraz Beata Drzazga.

Nieodzownym elementem konferencji będą także warsztaty dotyczące przygotowania profesjonalnego CV oraz zasad dobrej i skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy otrzymają wsparcie w obszarze rozwoju zawodowego oraz pomoc w rozwijaniu kompetencji wymaganych na dzisiejszym rynku pracy. Warsztaty odbędą się stacjonarne i online we wtorek 28 listopada 2023 r.

Na uczestników konferencji czekać będzie również strefa pracodawcy w formie hybrydowej, która umożliwi budowanie relacji między pracodawcami i pracownikami z niepełnosprawnościami poprzez bezpośrednią komunikację między nimi i organizacjami wsparcia na rynku pracy.

Współorganizatorem konferencji jest Polska Unia Edukacyjna oraz Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Katowice, Marszałek Województwa Śląskiego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach.

Partnerzy wydarzenia: Fundacja Śląskie Anioły, MegaPraca.pl, Fundacja Aktywizacja, LuckyMind.pl, INTEGRACJA i Niepelnosprawni.pl oraz Brainstorm Group, Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych.

Komitet Naukowy: prof. dr hab. Ryszard Barcik, prof. dr hab. Henryk Bieniok, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, prof. dr hab. Maria Michałowska, prof. dr hab. Adam Peszko, prof. dr hab. Jan Pyka, prof. dr hab. Jerzy Rokita, dr hab. Krzysztof Szaflarski prof. AG, dr Marta Adamczyk, dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG oraz dr Grzegorz Jankowski.

Patronem medialnym konferencji został Buisness Hub, Europerspektywy i Perspektywy.

Harmonogram Konferencji oraz zapisy dostępne na stronie

https://lp.akademiagornoslaska.pl/niepelnosprawni_2023