O FUNDACJI

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych powstała w 2021 jako efekt prowadzenia przez Fundatora Zakładu Pracy Chronionej. Celem Fundacji jest działalność społeczna, szczególnie w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także szkolenia, edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych.

Celem Fundacji jest pomoc materialna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez:

  1. organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  3. integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  4. działania na rzecz społeczności lokalnej,
  5. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacj