Previous slide
Next slide

FUNDACJA WSPIERANIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność społeczną, szczególnie w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także szkolenia, edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych.

ORGANIZOWANIE
POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych

SZKOLENIA

Prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

INTEGRACJA I REINTEGRACJA

Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

DZIAŁANIA NA RZECZ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Działania na rzecz społeczności lokalnej

POMOC FINANSOWA

Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji